Nationale Organisatoren.

Een toegewijde vertegenwoordiger in uw land

Intervac Home Exchange national representatives

Intervac International wordt gerund door Nationale Vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor alles wat in hun land gebeurt. Onze Organisatoren hanteren standaard-procedures in het omgaan met de vragen en zorgen van deelnemers. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor om u te ondersteunen bij uw pogingen om een geschikte vakantiepartner te vinden, en voor de promotie van het concept ruilvakanties binnen hun eigen land. Als wij op dit moment geen Organisator in uw lad hebben, en u bent wel geinteresseerd, neem dan alstublieft contact met ons op!

Neem Contact op met Nationale Organisator

De Intervac Board of Directors

Zitting nemen in de Intervac Board of Directors is een uitdaging voor ieder van de Nationale Vertegenwoordigers als zij worden gekozen. Zij dienen de organisatie ten minste één periode van 2 jaar en als groep zijn zij verantwoordelijk voor het op gang brengen en uitvoeren van beslissingen, die worden genomen op de Jaarlijkse Algemene Vergaderingen.

De huidige leden van de Board of Directors zijn:

Kristina Caillaud Mevrouw Emanuela Zara - Intervac IT
Karl Gemfeldt Dhr. Karl Gemfeldt - Intervac SE
Sesselja Traustadottir Mevrouw Sesselja Traustadóttir - Intervac IS
Trude Hoel Mevrouw Yolande & Jempi De Cooman - Intervac BE

Ons mail adres

Intervac International
PO Box 1436
SE 114 79 Stockholm SWEDEN
Telefoon +46 855 924 195

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen

Organisatoren van deelnemende landen ontmoeten elkaar op de Jaarlijkse Algemene Vergadering om wereldwijd het beleid en de procedures te sturen. Ze kiezen een Raad van Bestuur die de internationale activiteiten van INTERVAC coördineert en de dagelijkse leiding voert. INTERVAC organisatoren ontvangen om beurt de Jaarlijkse Algemene Vergadering in hun land. De volgende Jaarlijkse Algemene vergaderingen vinden plaats in:

  • 2017 - Griekenland
  • 2018 - Italy
  • 2019 - Portugal